Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE 25.5.2018
(Päivitetty 6.4.2022)

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Oulun Testikuva L Tiusanen Ky

Maaniitynkuja 9
90410 OULU

Yhteyshenkilö: Anne Hänninen

anne.hanninen@ouluntestikuva.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhteiden hoito ja ylläpito
Laskutus, perintä ja kirjanpito
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin sisältö:

Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoitetiedot
Asiakkaan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
Laitteiden huoltohistoria ja ostotiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, internetin
kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla). Myös
maahantuojat ja kauppiaat ilmoittavat tietoja (huoltopyynnöt). Oulun
Testikuvan henkilökunnalla ja huoltotoimintaan liittyvillä
yhteistyökumppaneilla on oikeus käsitellä tietoja työtehtävien edellyttämällä
tavalla.

Tietojen luovutukset:

Oulun Testikuva on ulkoistanut kirjapidon tilitoimistolle ja tietoja luovutetaan
tilitoimiston käsiteltäväksi laskutuksen seurannan, kirjanpidon ja
palkanlaskennan hoitamista varten.

Henkilötiedot tallennetaan sähköiseen muotoon. Ohjelmien käyttö edellyttää
henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Käyttäjätunnus ja salasana
myönnetään vain henkilökuntaan kuuluvalle ja vain siinä laajuudessa kuin se
liittyy työntekijän työtehtäviin ja asemaan.
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisteröidyllä on oikeus, ottamalla yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön,
tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.